Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem är EFS missionsföreståndare. Hon arbetar med missionsuppdraget i fokus, att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus.

”En levande kyrka är en kyrka som bjuder in människor till den stora visionen om kyrkans uppdrag och den utrustar till delaktighet. Den är Kristi kropp i funktion med alla dess olika delar.”

Sara Edström

Sara Edström

Sara är präst och distriktsföreståndare för EFS Mittsverige. Ekumenik ligger henne varmt om hjärtat och hon längtar efter kyrkans synliga enhet.

”Kristi kyrka är en levande kyrka och i den är vi alla levande stenar med olika uppgifter. Under konferensen får vi inspireras, rustas och sändas ut på nytt i vårt gemensamma uppdrag.”

Lena Harris

Lena Harris

Lena Harris, är präst som varit verksam i EFS och har under de senaste åren arbetat i St. Aldates i Oxford inom Anglikanska kyrkan.

”Inte för att jag är någon trädgårdsmästare, tyvärr, men jag har tagit till mig Jesu bild av trädet och grenarna och vikten av att vara stadigt rotad i Honom – som grunden för de vi är och vad vi gör. Ett gott träd har både friska rötter och bär god frukt. Det är en mycket viktig bild för vad kyrkan är och ska vara.

Johan Holmgren

Johan Holmgren

Johan Holmgren är präst i Söderkyrkan i Skellefteå, ett av vinterns nytillskott på samarbetskyrkokartan. Johan har ett hjärta som bultar särskilt för arbetet med gudstjänst och förkunnelse.

”Det står om den tidiga kyrkan i Apostlagärningarna att ”de prisade Gud och var omtyckta av hela folket”. Jag brinner för den meningen. Lägg märke till att det står och var omtyckta…inte men var omtyckta. Vad säger det oss idag?”

Jonas Eek

Jonas Eek

Jonas Eek är präst och författare verksam som opinionschef på Kyrkans Tidning. Intresserad av kyrkans kommunikation i dess bredaste former: evangeliets förkunnelse, kyrkans undervisning, samtidens debatter och vittnesbördet människa-till-människa.

”För att kyrkan ska vara levande behöver kyrkan vara en läsande och en samtalande gemenskap. Det är inte så farligt att tycka olika. Det är när alla måste tänka samma som det blir obehagligt.”

Frida Johansson

Frida Johansson

Frida Johansson tjänstgör som präst i den liturgiskt medvetna S:t Matteus församling i Stockholm och är med familjen engagerad i Bäckbykyrkan i Västerås. En samarbetskyrka med enkelhet, lovsång och gemenskap som ledord. 

”Gud knyter på ett särskilt sätt sina löften om sin närvaro där Guds levande ord förkunnas, brödet bryts och vinet delas. Det är i gudstjänsten vår förtröstan på Gud fördjupas, vår riktning utstakas och våra hjärtan formas efter Hans vilja.Någon har sagt: ”Om du undrar vad de tror på, – gå och se hur de firar sina gudstjänster!”