Program Uppsala 27 oktober

09.00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mia Ström

09.45 Kaffe

10.15 Session 1: Miljö för tillväxt

Magnus Persson, inspiratör EFS

11.00 Session 2: Exempel på tillväxt

Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: ett samtal med Sarah Jackson

12.00 Lunch och gemenskap

14.00 Session 3: Verktyg för tillväxt

Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige

14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt

Mattias Neve, Johannelunds teologiska högskola

15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket

15.30 Kaffe och avslutning

Program Umeå 7 september

09:00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mats Lindberg, distriktsföreståndare EFS Västerbotten. Musik: Rickard Karlsson Lundmark

09:45 Kaffe

10:15 Inledning

Mats Lindberg

10:30 Session 1 ”Vad är en levande kyrka?”

1 Pet 2:4–10. Magnus Persson, inspiratör EFS

11:00 Session 2 ”Vad gör kyrkan levande?”

Joh 6:48–51, Joh 15:4-5, 9. Lena Harris, EFS/St Aldates, Oxford

11:30 Panelsamtal

Moderator:

12:00 Lunch och gemenskap

14:00 Session 3 ”Om att forma livgivande gudstjänster”

1 Kor 14:26. Moa Beak, kyrkoherde, Hörnefors församling

14:30 Kaffe

15:00 Session 4 ”Om att bygga livskraftiga församlingsgemenskaper”

Apg 2:41-47. David Silverkors, kyrkoherde Håbo pastorat

15:30 Panelsamtal

Moderator:

16:00 Sändning

En sammanfattning av dagen med en utmaning och en stund i lovsång med möjlighet till personlig förbön

16:30 Mingel och nätverkande

Program Göteborg 26 oktober

09.00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mattias Sundqvist

09.45 Kaffe

10.15 Session 1: Miljö för tillväxt

Magnus Persson, inspiratör EFS

11.00 Session 2: Exempel på tillväxt

Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: Ett samtal med Sarah Jackson

12.00 Session 3: Verktyg för tillväxt

Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige

12.30 Lunch och gemenskap

14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt

Claes Josefsson, Furulundskyrkan

15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket

15.30 Sändning med personlig förbön

16.00 Kaffe och avsluting

Program Kalmar 16 september

09:00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Magnus Widholm, regional missionsledare EFS Sydöstsverige. Musik: Rickard Karlsson Lundmark

09:45 Kaffe

10:15 Inledning

10:30 Session 1 ”Vad är en levande kyrka?”

1 Pet 2:4–10. Magnus Persson, inspiratör EFS

11:00 Session 2 ”Vad gör kyrkan levande?”

Joh 6:48–51, Joh 15:4-5, 9. Lena Harris, EFS/St Aldates, Oxford

11:30 Panelsamtal

Moderator:

12:00 Lunch och gemenskap

14:00 Session 3 ”Om att forma livgivande gudstjänster”

1 Kor 14:26. Frida Johansson, komminister, St Matteus församling, Stockholm

14:30 Kaffe

15:00 Session 4 ”Om att bygga livskraftiga församlingsgemenskaper”

Apg 2:41-47. Jacob Stille, komminister, Träslövs församling

15:30 Panelsamtal

Moderator:

16:00 Sändning

En sammanfattning av dagen med en utmaning och en stund i lovsång med möjlighet till personlig förbön

16:30 Mingel och nätverkande