Jonas Eek

Jonas Eek är präst och författare verksam som opinionschef på Kyrkans Tidning. Intresserad av kyrkans kommunikation i dess bredaste former: evangeliets förkunnelse, kyrkans undervisning, samtidens debatter och vittnesbördet människa-till-människa.

”För att kyrkan ska vara levande behöver kyrkan vara en läsande och en samtalande gemenskap. Det är inte så farligt att tycka olika. Det är när alla måste tänka samma som det blir obehagligt.”