Mission i Sverige-konferensen

1–2 oktober 2019, Lötenkyrkan, Uppsala
Till anmälan

Mission i Sverige-konferensen

1–2 oktober 2019, Lötenkyrkan, Uppsala
Till anmälan

Välkommen till fortbildning för anställda och ideella medarbetare i kyrkan

Mer

Även i år kan vi erbjuda fortbildning för anställda och ideella i kyrkan, för hela arbetslag och enskilda präster.

Årets tema handlar om att återupptäcka de goda nyheterna som kyrkan är satt att förvalta och förmedla. Hur kan vi fördjupa vår förståelse att evangelium verkligen är relevanta och goda nyheter för alla? Hur kan vi förnyas i frimodigheten att förkunna evangelium och finna vägar att förmedla det till alla? Evangeliets budskap för alla och till alla går som en röd tråd från änglarnas hälsning på julnatten om ett glädjebud ”för hela folket” via Jesu missionsbefallning att gå ut i hela världen ”och gör alla folk till lärjungar” till Uppenbarelsebokens sista vers ”Herren Jesu nåd vare med er alla”.

Varmt välkomna till Uppsala och Mission i Sverige-konferensen den 1–2 oktober!

Tomas Sjödin

Tomas Sjödin

Pastor och författare

Jacob Smith

Jacob Smith

Kyrkoherde, New York City

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem

Missionsföreståndare EFS

Esbjörn Hagberg

Esbjörn Hagberg

Emeritus biskop

Magnus Persson

Magnus Persson

VDM och inspiratör, EFS

Tin Mörk

Tin Mörk

Komminister och inspiratör, Nya sätt att vara kyrka

Kontakt:

Rebecka Cada

rebecka.cada@efs.nu

018–430 25 31

Torbjörn Larspers

torbjorn.larspers@johannelund.nu

0760–488 780