Välkommen till Mission i Sverige

Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner, anställda och ideella medarbetare.

23–27 oktober 2023

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34