Välkommen till Mission i Sverige 2021

En fortbildningsdag om församlingsbyggande
genom idealitet och delaktighet.

För präster, arbetslag och frivilliga medarbetare.
Välj den dag och ort som passar dig.

Uppsala 4 oktober  |  Piteå 6 oktober  |  Göteborg 8 oktober