Välkommen till Mission i Sverige 2023

Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner, anställda och ideella medarbetare.

Göteborg, Johannebergskyrkan 26 oktober

Uppsala, Lötenkyrkan 27 oktober

Kyrkan byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga andens tröst och stöd. (Apg 9:31)

Allt som har liv växer och utvecklas. Men allt som har liv hotas också ständigt av dödens destruktiva krafter. Jesus har dock gett löftet att den kyrka som han bygger skall dödsrikets portar aldrig få makt över. Det liv som är fött av Gud överflödar och övervinner världen. Under årets Mission i Sverige följer vi upp förra årets tema En levande kyrka med ett fokus på temat En växande kyrka. På många platser är verkligheten minskande församlingar därför behöver vi höra trosstärkande berättelser om växande kyrkor och samlas kring undervisning som ger hopp, inspiration för en ny våg av mission och vägledning till kyrkans tillväxt. Det finns röster som talar om kyrkans nära förestående död, men vi vill utbrista ett rungande länge leve kyrkan grundat i hoppets och uppståndendelsekraftens evangelium. 

Vi är glada att detta år få samarbeta med bland annat Alpha Sverige och ha med oss Sarah Jackson från Alpharörelsens moderkyrka, Holy Trinity Brompton i London. Hon står i ett mycket spännande och dynamiskt arbete där man utifrån Church Revitalisation Trust har fått se långt över 100 döende kyrkor fyllas av nytt liv och tillväxt. Deras ledord är att evangelisera nationen, revitalisera kyrkan för att  transformera samhället

Detta år har vi koncentrerat Mission i Sverige till enbart två platser. Programmet är detsamma men platserna är därför begränsade, så anmäl dig själv och ditt arbetslag och dina ideella medarbetare direkt och säkra dina platser.

Medverkande

Mattias Neve

Mattias Neve

Studierektor, Johannelunds teologiska högskola