Frida Johansson

Frida Johansson tjänstgör som präst i den liturgiskt medvetna S:t Matteus församling i Stockholm och är med familjen engagerad i Bäckbykyrkan i Västerås. En samarbetskyrka med enkelhet, lovsång och gemenskap som ledord. 

”Gud knyter på ett särskilt sätt sina löften om sin närvaro där Guds levande ord förkunnas, brödet bryts och vinet delas. Det är i gudstjänsten vår förtröstan på Gud fördjupas, vår riktning utstakas och våra hjärtan formas efter Hans vilja.Någon har sagt: ”Om du undrar vad de tror på, – gå och se hur de firar sina gudstjänster!”