Sarah Jackson

Sarah Jackson är en del prästteamet i Holy Trinity Church i London som är basen för det världsvida Alphaarbetet. Hon driver arbetet med Church Revitalization Trust som till dags dato har revitaliserat 140 kyrkor över hela England. Sarah är en benådad kommunikatör och inspiratör som kommer förmedla både strategiska insikter och inspirerande berättelser om tillväxt.