Lena Harris

Lena Harris, är präst som varit verksam i EFS och har under de senaste åren arbetat i St. Aldates i Oxford inom Anglikanska kyrkan.

”Inte för att jag är någon trädgårdsmästare, tyvärr, men jag har tagit till mig Jesu bild av trädet och grenarna och vikten av att vara stadigt rotad i Honom – som grunden för de vi är och vad vi gör. Ett gott träd har både friska rötter och bär god frukt. Det är en mycket viktig bild för vad kyrkan är och ska vara.