Medverkande

Mattias Sundkvist

Mattias Sundkvist

Mattias är församlingsherde och tidigare kyrkoherde i Johannebergs församling i Göteborg. Innan det har han varit distriktsföreståndare för EFS i Norrbotten och samarbetskyrkopräst i Boden. "Så många unga människor kämpar med en skev kroppsuppfattning, och de lidanden...

Karin Lindmark

Karin Lindmark

Karin är präst i EFS-kyrkan i Skellefteå, och har en bakgrund både som predikant, och präst i EFS och komminister i ett vanligt landsbygdspastorat. "Just nu går mina tankar mycket runt hur vi kan både fördjupa gemenskapen i vår ganska stora kyrka, och samtidigt öppna...

Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas är sedan 7 år tillbaka präst i Sörbykyrkan, en EFS-Svenska kyrkan samarbetskyrka som blivit en inspiration för många andra föreningar och församlingar. "Många ledare inom kyrkan lider av långvarig negativ stress, och jag har själv varit där. Det hindrar både vår...

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm är präst och lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han har tidigare arbetat på L'Abri fellowship i England och Sverige. "Där är samtalet centralt för sökandet efter sanning och fördjupandet av tron är centrala. I föredraget...

Magnus Persson

Magnus Persson

Präst och Inspiratör vid EFS Sverigeavdelning med uppdrag som Samverkanssekreterare för Svenska kyrkan-EFS. Magnus har kommit att förknippas med begreppet »helkyrklighet« och ger under hösten ut en bok på det temat. "Helkyrklighet är för mig när hela församlingen tar...

Mia Ström

Mia Ström

Präst och Sverigechef för EFS. Mia har tjänat som präst i Lidingö och distriktsföreståndare för EFS Mittsverige. Hon har arbetat mycket med retreater och andlig vägledning.

Graham Tomlin

Graham Tomlin

Anglikansk biskop i Kensington, London, sedan 2015. Tomlin är en erkänd teolog och författare till flera kända böcker. På svenska gav Karlstads stift ut hans bok Luther och hans värld i samband med reformationsjubileet 2017. Innan han blev biskop var han rektor för...

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34