Mattias Sundkvist

Mattias Sundkvist

Mattias är församlingsherde och tidigare kyrkoherde i Johannebergs församling i Göteborg. Innan det har han varit distriktsföreståndare för EFS i Norrbotten och samarbetskyrkopräst i Boden.

”Så många unga människor kämpar med en skev kroppsuppfattning, och de lidanden som följer av att det egna idealet inte stämmer överens med spegelbilden. Hur står det till med Kristi kropp i Sverige? Lider även kyrkan idag av en skev kroppsuppfattning?”

Karin Lindmark

Karin Lindmark

Karin är präst i EFS-kyrkan i Skellefteå, och har en bakgrund både som predikant, och präst i EFS och komminister i ett vanligt landsbygdspastorat.

”Just nu går mina tankar mycket runt hur vi kan både fördjupa gemenskapen i vår ganska stora kyrka, och samtidigt öppna så att nya kommer hem när de kommer till kyrkan. I och med etableringen av Northvolt-fabriken i Skellefteå flyttar människor hit i tusentals från världens alla hörn. Vilken möjlighet!”

Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas är sedan 7 år tillbaka präst i Sörbykyrkan, en EFS-Svenska kyrkan samarbetskyrka som blivit en inspiration för många andra föreningar och församlingar.

”Många ledare inom kyrkan lider av långvarig negativ stress, och jag har själv varit där. Det hindrar både vår egen och församlingens utveckling. Jag kommer att tala om hur du med välbefinnande för dig och dem omkring dig leder människor in i uppdrag som ger liv och frukt.”

Stefan Lindholm

Stefan Lindholm är präst och lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola. Han har tidigare arbetat på L’Abri fellowship i England och Sverige.

”Där är samtalet centralt för sökandet efter sanning och fördjupandet av tron är centrala. I föredraget delar jag med mig av dessa erfarenhet om det goda samtalet.”

Magnus Persson

Magnus Persson

Präst och Inspiratör vid EFS Sverigeavdelning med uppdrag som Samverkanssekreterare för Svenska kyrkan-EFS. Magnus har kommit att förknippas med begreppet »helkyrklighet« och ger under hösten ut en bok på det temat.

”Helkyrklighet är för mig när hela församlingen tar hela evangeliet till hela världen genom att rusta människor att se hela livet i ljuset av Guds rike, med inspiration från hela kyrkans rika tradition.”

Mia Ström

Mia Ström

Präst och Sverigechef för EFS. Mia har tjänat som präst i Lidingö och distriktsföreståndare för EFS Mittsverige. Hon har arbetat mycket med retreater och andlig vägledning.