Sarah Jackson

Sarah Jackson

Sarah Jackson är en del prästteamet i Holy Trinity Church i London som är basen för det världsvida Alphaarbetet. Hon driver arbetet med Church Revitalization Trust som till dags dato har revitaliserat 140 kyrkor över hela England. Sarah är en benådad kommunikatör och inspiratör som kommer förmedla både strategiska insikter och inspirerande berättelser om tillväxt.

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem är EFS missionsföreståndare. Hon arbetar med missionsuppdraget i fokus, att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus.

”En levande kyrka är en kyrka som bjuder in människor till den stora visionen om kyrkans uppdrag och den utrustar till delaktighet. Den är Kristi kropp i funktion med alla dess olika delar.”

Sara Edström

Sara Edström

Sara är präst och distriktsföreståndare för EFS Mittsverige. Ekumenik ligger henne varmt om hjärtat och hon längtar efter kyrkans synliga enhet.

”Kristi kyrka är en levande kyrka och i den är vi alla levande stenar med olika uppgifter. Under konferensen får vi inspireras, rustas och sändas ut på nytt i vårt gemensamma uppdrag.”