Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem är EFS missionsföreståndare. Hon arbetar med missionsuppdraget i fokus, att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus.

”En levande kyrka är en kyrka som bjuder in människor till den stora visionen om kyrkans uppdrag och den utrustar till delaktighet. Den är Kristi kropp i funktion med alla dess olika delar.”

Magnus Persson

Magnus Persson

Präst och inspiratör inom EFS med uppdrag som Samverkanssekreterare för Svenska kyrkan-EFS. Magnus har kommit att förknippas med begreppet »helkyrklighet« och ger under hösten ut en bok på det temat.

”Helkyrklighet är för mig när hela församlingen tar hela evangeliet till hela världen genom att rusta människor att se hela livet i ljuset av Guds rike, med inspiration från hela kyrkans rika tradition.”

David Silverkors

David Silverkors

David Silverkors är kyrkoherde i Svenska kyrkan, i Håbo pastorat. ”Born and raised” i svenskkyrkliga bredd och vill vara en del av det levande kyrkobygget.

”En levande kyrka handlar, för mig, om en kyrka med ett starkt fokus på Kristus och hans misson att rädda världen. En kyrka som inte räds att vara med där mänsklig komplexitet möter Guds nåd och kärlek.”