Sarah Jackson

Sarah Jackson

Sarah Jackson är en del prästteamet i Holy Trinity Church i London som är basen för det världsvida Alphaarbetet. Hon driver arbetet med Church Revitalization Trust som till dags dato har revitaliserat 140 kyrkor över hela England. Sarah är en benådad kommunikatör och inspiratör som kommer förmedla både strategiska insikter och inspirerande berättelser om tillväxt.

Program Uppsala 27 oktober

09.00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mia Ström

09.45 Kaffe

10.15 Session 1: Miljö för tillväxt

Magnus Persson, inspiratör EFS

11.00 Session 2: Exempel på tillväxt

Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: ett samtal med Sarah Jackson

12.00 Lunch och gemenskap

14.00 Session 3: Verktyg för tillväxt

Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige

14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt

Mattias Neve, Johannelunds teologiska högskola

15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket

15.30 Kaffe och avslutning