Program Göteborg 26 oktober

09.00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mattias Sundqvist

09.45 Kaffe

10.15 Session 1: Miljö för tillväxt

Magnus Persson, inspiratör EFS

11.00 Session 2: Exempel på tillväxt

Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: Ett samtal med Sarah Jackson

12.00 Session 3: Verktyg för tillväxt

Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige

12.30 Lunch och gemenskap

14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt

Claes Josefsson, Furulundskyrkan

15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket

15.30 Sändning med personlig förbön

16.00 Kaffe och avsluting

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34

Helena Cashin

helena.cashin@efs.nu

018–430 25 31