Program Göteborg 8 oktober

09:00–10:00 Incheckning och kaffe

10:00–10:15 Inledning, bön och lovsång

10:15–10:45 Session 1: VAD?

Församlingen – en kropp med många lemmar. Mattias Sundkvist

10:45–11:15 Session 2: VARFÖR?

Hela kyrkan med hela tron för hela livet till hela världen. Magnus Persson

11:15–11:45 Kaffe

11:45–12:15 Session 3: HUR?

Från Brukare till bärare. Hjärtan som brinner och händer som bär. Mia Ström

12:15–12:45 Session 4: VEM?

Utrustande ledarskap – att rusta de heliga för tjänst. Jonas Ahlforn von Beetzen

12:45–14:30 Lunch (Möjlighet till träff för Johannelunds alumni)

14:30–15:10 Seminariespår (välj ett alternativ)

A. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

B. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

15:10–15:30 Kaffe

15:30–16:10 Seminariespår (välj ett annat alternativ)

A. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

B. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

 

16:30–18:00 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

Program Piteå 6 oktober

09:00–10:00 Incheckning och kaffe

10:00–10:15 Inledning, bön och lovsång

10:15–10:45 Session 1: VAD?

Församlingen – en kropp med många lemmar. Karin Lindmark

10:45–11:15 Session 2: VARFÖR?

Hela kyrkan med hela tron för hela livet till hela världen. Magnus Persson

11:15–11:45 Kaffe

11:45–12:15 Session 3: HUR?

Från Brukare till bärare. Hjärtan som brinner och händer som bär. Mia Ström

12:15–12:45 Session 4: VEM?

Utrustande ledarskap – att rusta de heliga för tjänst. Jonas Ahlforn von Beetzen

12:45–14:30 Lunch (Möjlighet till träff för Johannelunds alumni)

14:30–15:10 Seminariespår (välj ett alternativ)

A. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

B. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

15:10–15:30 Kaffe

15:30–16:10 Seminariespår (välj ett annat alternativ)

A. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

B. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

 

16:30–18:00 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

Program Uppsala 4 oktober

09:00–10:00 Incheckning och kaffe

10:00–10:15 Inledning, bön och lovsång

10:15–10:45 Session 1: VAD? 

Församlingen – en kropp med många lemmar. 

10:45–11:15 Session 2: VARFÖR?

Hela kyrkan med hela tron för hela livet till hela världen.

*Vi är ledsna att behöva meddela, att pågrund av Covid-19, så har inte Biskop Graham Tomlin möjlighet att närvara fysiskt. Istället kommer vi få ta del av en längre videohälsning från honom. Läs mer nedan.

11:15–11:45 Kaffe 

11:45–12:15 Session 3: HUR?

Från Brukare till bärare. Hjärtan som brinner och händer som bär. Mia Ström

12:15–12:45 Session 4: VEM?

Utrustande ledarskap – att rusta de heliga för tjänst. Jonas Ahlforn von Beetzen

12:45–14:30 Lunch (Möjlighet till träff för Johannelunds alumni)

14:30–15:10 Seminariespår (välj ett alternativ)

A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket – Det goda samtalet  Stefan Lindholm

B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

15:10–15:30 Kaffe 

15:30–16:10 Seminariespår (välj ett annat alternativ)

A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket – Det goda samtalet. Stefan Lindholm

B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

16:30–18:00 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

 

* I linje med EU-rekommendationer har Sverige ett inreseförbud från länder utanför EU/EES (inklusive Storbritannien).

Mattias Sundkvist

Mattias Sundkvist

Mattias är församlingsherde och tidigare kyrkoherde i Johannebergs församling i Göteborg. Innan det har han varit distriktsföreståndare för EFS i Norrbotten och samarbetskyrkopräst i Boden.

”Så många unga människor kämpar med en skev kroppsuppfattning, och de lidanden som följer av att det egna idealet inte stämmer överens med spegelbilden. Hur står det till med Kristi kropp i Sverige? Lider även kyrkan idag av en skev kroppsuppfattning?”

Karin Lindmark

Karin Lindmark

Karin är präst i EFS-kyrkan i Skellefteå, och har en bakgrund både som predikant, och präst i EFS och komminister i ett vanligt landsbygdspastorat.

”Just nu går mina tankar mycket runt hur vi kan både fördjupa gemenskapen i vår ganska stora kyrka, och samtidigt öppna så att nya kommer hem när de kommer till kyrkan. I och med etableringen av Northvolt-fabriken i Skellefteå flyttar människor hit i tusentals från världens alla hörn. Vilken möjlighet!”