Karin Lindmark

Karin är präst i EFS-kyrkan i Skellefteå, och har en bakgrund både som predikant, och präst i EFS och komminister i ett vanligt landsbygdspastorat.

”Just nu går mina tankar mycket runt hur vi kan både fördjupa gemenskapen i vår ganska stora kyrka, och samtidigt öppna så att nya kommer hem när de kommer till kyrkan. I och med etableringen av Northvolt-fabriken i Skellefteå flyttar människor hit i tusentals från världens alla hörn. Vilken möjlighet!”