Mattias Sundkvist

Mattias är församlingsherde och tidigare kyrkoherde i Johannebergs församling i Göteborg. Innan det har han varit distriktsföreståndare för EFS i Norrbotten och samarbetskyrkopräst i Boden.

”Så många unga människor kämpar med en skev kroppsuppfattning, och de lidanden som följer av att det egna idealet inte stämmer överens med spegelbilden. Hur står det till med Kristi kropp i Sverige? Lider även kyrkan idag av en skev kroppsuppfattning?”