Program Uppsala 27 oktober

09.00 Morgonmässa

Celebrant och predikant: Mia Ström

09.45 Kaffe

10.15 Session 1: Miljö för tillväxt

Magnus Persson, inspiratör EFS

11.00 Session 2: Exempel på tillväxt

Sarah Jackson, Church Revitalisation Trust

11.30 Lärdomar från England: ett samtal med Sarah Jackson

12.00 Lunch och gemenskap

14.00 Session 3: Verktyg för tillväxt

Marie Louise Nilsson, Alpha Sverige

14.30 Session 4: Ledarskap för tillväxt

Mattias Neve, Johannelunds teologiska högskola

15.00 Panelsamtal om tillväxt: Gudsverket och hantverket

15.30 Kaffe och avslutning