Sarah Jackson

Sarah Jackson

Sarah Jackson är en del prästteamet i Holy Trinity Church i London som är basen för det världsvida Alphaarbetet. Hon driver arbetet med Church Revitalization Trust som till dags dato har revitaliserat 140 kyrkor över hela England. Sarah är en benådad kommunikatör och inspiratör som kommer förmedla både strategiska insikter och inspirerande berättelser om tillväxt.

Magnus Persson

Magnus Persson

Präst och inspiratör inom EFS med uppdrag som Samverkanssekreterare för Svenska kyrkan-EFS. Magnus har kommit att förknippas med begreppet »helkyrklighet« och ger under hösten ut en bok på det temat.

”Helkyrklighet är för mig när hela församlingen tar hela evangeliet till hela världen genom att rusta människor att se hela livet i ljuset av Guds rike, med inspiration från hela kyrkans rika tradition.”

Mattias Sundkvist

Mattias Sundkvist

Mattias är församlingsherde och tidigare kyrkoherde i Johannebergs församling i Göteborg. Innan det har han varit distriktsföreståndare för EFS i Norrbotten och samarbetskyrkopräst i Boden.

”Så många unga människor kämpar med en skev kroppsuppfattning, och de lidanden som följer av att det egna idealet inte stämmer överens med spegelbilden. Hur står det till med Kristi kropp i Sverige? Lider även kyrkan idag av en skev kroppsuppfattning?”