Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem är EFS missionsföreståndare. Hon arbetar med missionsuppdraget i fokus, att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus.

”En levande kyrka är en kyrka som bjuder in människor till den stora visionen om kyrkans uppdrag och den utrustar till delaktighet. Den är Kristi kropp i funktion med alla dess olika delar.”