Seminarier

Tisdag 1 oktober kl. 16:00–17:00 

1. Goda nyheter eller goda råd? Att predika evangelium.

2. Goda nyheter genom själavård och bikt. Var finns kyrkan i den terapeutiska väckelsen?  

3. Goda nyheter och goda gärningar. Inspiration från Sankta Clara, kyrkan mitt emellan T-centralen och Plenisalen.  

4. Goda nyheter till ungdomsvärlden. Om att återerövra konfans möjligheter

Onsdag 2 oktober

5. Goda nyheter genom hela gudstjänsten. Att arbeta med gudstjänstutveckling och liturgi som gestaltning, bäras och förmedlare av evangelium. 

6. Goda nyheter till idrottsvärlden. Öppet mål för evangelium. 

7. Goda nyheter till seniorer. Evangelium till pensionärer som blivit passionärer.

8. Goda nyheter genom »Nya sätt att vara kyrka«.

Kontakt: info@efs.nu, 018–430 25 00