Moa Beak

Moa Beak är kyrkoherde i Hörnefors församling. Har tidigare arbetat som präst i Nordmalings församling och som samarbetskyrkopräst i Grisbackakyrkan, Umeå. Har sitt hjärta i bönen, ekumeniken och i arbetet bland barn och unga och vandrar gärna med Herren med pilgrimsstaven i hand.

”Det är Anden som ger liv i gudstjänsten men vid kyrkfikat behöver vi göra vår del.”