Välkommen till Mission i Sverige 2022

Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner, anställda och ideella medarbetare.

Efter två års pandemi med påföljande restriktioner och begränsningar behöver många församlingar och arbetslag en nystart. När mycket har stannat av finns både behovet och möjligheten att tänka nytt, ta ut riktningen och formulera visionen för en levande kyrka.
Av flera olika skäl är förutsättningarna idag annorlunda, omständigheterna mer komplicerade, resurserna mindre och underlaget ibland sviktande – men uppdraget är detsamma och dolda tillgångar finns att återupptäcka.
Hur bygger vi levande och närvarande församlingar som är livgivande för både stad och landsbygd? Hur ser kyrkor fyllda av liv ut i vår tid? Vad är grunden för livskraftiga gemenskaper och hur bygger man vidare på den grunden med levande stenar?

Samma innehåll på fyra olika platser under fyra dagar. Välj dag och ort.

Uppsala 5/9

Lötenkyrkan

Umeå 7/9

Tegs kyrka

Göteborg 14/9

Johannebergskyrkan

Kalmar 16/9

S:ta Birgitta kyrka

Medverkande

Helena Cashin

Helena Cashin

Chefredaktör, Budbäraren och tf kommunikationschef, EFS

Moa Beak

Moa Beak

Kyrkoherde, Hörnefors församling

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34