Välkommen till Mission i Sverige 2021

En fortbildningsdag för präster, arbetslag och frivilliga medarbetare om församlingsbyggande genom att främja idealitet och delaktighet.

En dag som ger teologisk vision och praktiska verktyg för att motivera och mobilisera lekfolket – församlingens största resurs är dess egna medlemmar. En folkkyrka av och med hela gudsfolket i rörelse, funktion och mission.

Samma innehåll på tre olika platser under tre dagar. Välj dag och ort.

I kyrkoordningen läser vi: »Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag.«

Hela Guds folk i kyrkans gemensamma uppdrag

I kyrkliga sammanhang figurerar orden frivillig, ideell, lekman, volontär och medarbetare. Det ligger i tiden att tala om att engagera frivilliga, men ofta kvarstår frågorna om varför och hur?

Vår kyrkosyn kommer att behärska hur vi bygger församling. Hur kan vi då återvinna en teologisk vision som ligger till grund för nya tankesätt och handlingssätt som tar vara på och bemyndigar fler av kyrkans medlemmar att inte endast vara brukare utan att bli bärare?

Hur formar vi lärjungar som kommer i funktion i sina gåvor och kallelser? Hur ser ett ledarskap ut som går från att att utföra till att skickliggöra?

Frågan om lekfolkets delaktighet och anspråket på dess bemyndigande ligger i den evangelisk-lutherska kyrkotraditionens själva innersta kärna – nådens evangelium skänker rötter, riktning och rymlighet som befriar människor till tjänst.

Herren Jesus utsåg nu ytterligare sjuttiotvå lärjungar, som han skickade i förväg, två och två, till alla städer och byar som han tänkte besöka. Han sa till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut fler arbetare på fälten. (Luk 10:1–2, nuBibeln)

Varmt välkommen till Mission i Sverige och en av våra tre fortbildningsdagar!

Mia Ström, Sverigechef EFS

Magnus Persson, inspiratör inom EFS och samverkanssekreterare Svenska kyrkan-EFS

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34