Välkomna till Mission i Sverige 2020

Fortbildningsdagar för anställda och ideella medarbetare i kyrkan

Uppsala 5 oktober   |   Piteå 7 oktober   |   Växjö 9 oktober

Även i år har vi den stora glädjen att erbjuda fortbildning för präster, diakoner och församlingsmedarbetare. I normala fall arrangeras Mission i Sverige som en två dagars konferens i Uppsala. Under nuvarande omständigheter med restriktioner som begränsar samlingar till 50 personer, så kommer vi att genomföra konferensen som en komprimerad fortbildningsdag på tre olika platser i landet, nämligen Uppsala, Piteå och Växjö. På grund av rådande restriktioner gäller endast 50 deltagare per samling.

Kerstin Oderhem

Kerstin Oderhem

Missionsföreståndare EFS

Magnus Persson

Magnus Persson

Samverkanssekreterare och inspiratör EFS

Sara Nilsson Edström

Sara Nilsson Edström

Församlingsherde Gamla Uppsala

Tomas Nygren

Tomas Nygren

Lektor Johannelunds teologiska högskola

Regionala medverkande

Regionala medverkande

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34

Helena Cashin

helena.cashin@efs.nu

018–430 25 31