Program

Tisdag 1 oktober 

10.00–11.00 Lötenkyrkan öppen för incheckning 

11.00–11.50 Session 1 – Tomas Sjödin

11.50–12.10 Bensträckare med kaffe i foajén 

12.10–13.00 Session 2 – Jacob Smith

13.00–14.30 Lunch på Scandic Nord 

14.30–15.10 Session 3 – Magnus Persson

15.10–15.30 Presentation av seminarier 

15.30–16.00 Kaffe 

16.00–17.00 Seminarier:

1.Goda nyheter eller goda råd? Att predika evangelium – Tomas Nygren 

2.Goda nyheter genom själavård och bikt – var finns kyrkan i den terapeutiska väckelsen? – Esbjörn Hagberg 

3.Goda nyheter och goda gärningar – inspiration från Sankta Clara, kyrkan mitt emellan T-centralen och Plenisalen – Team från S.ta Clara 

4.Goda nyheter till ungdomsvärlden Salt  

17.00–17.45 Panelsamtal av medverkande talare och sammanfattning under ledning av Budbärarens chefredaktör Johan Ericson

18.00–19.30 Middag på Scandic Nord

19.30 Mässa med lovsångsteam – Öppen mässa för alla, du behöver inte vara anmäld deltagare på konferensen. Välkommen!

Onsdag 2 oktober 

8.15–9.00 Morgonbön med lovsång – Christoffer Abrahamsson 

9.00–09.45 Session 4 – Magnus Persson 

09.45–10.15 Fika 

10.15–11.00 Session 5 – Jacob Smith 

11.00–12.00 Seminarier:

5. Goda nyheter genom hela gudstjänsten – att arbeta med gudstjänstutveckling och liturgi som gestaltning, bärare och förmedlare av evangelium – Jacob Smith & Magnus Persson 
 
6. Goda nyheter till idrottsvärlden – öppet mål för evangelium – KRIK – Mattias Ottestig 
 
7. Goda nyheter till seniorer – evangelium till pensionärer som blivit passionärer – Eric F Voelz
 
8. Goda nyheter genom »Nya sätt att vara kyrka« – Tin Mörk 

12.15–13.00 Sändningsgudstjänst – Kerstin Oderhem 

13.15–14.15 Lunch på Scandic Nord

Kontakt:

Rebecka Cada

rebecka.cada@efs.nu

018–430 25 31

Torbjörn Larspers

torbjorn.larspers@johannelund.nu

0760–488 780