Program

10:00–10:15 Inledning, bön och lovsång

10:15–10:45 Session 1: Om detta måste vi berätta – en introduktion

10:45–11:15 Session 2: Skapelse och nyskapelse – om tillvarons mening och mål

11:15–11:45 Kaffe

11:45–12:15 Session 3: Fallet – om tillvarons skörhet och skevhet 

12:15–12:45 Session 4: Försoningen – om tillvarons goda nyhet och möjlighet

12:45–14:30 Lunch

14:30–15:00 Session 5: Den Stora Berättelsen gestaltad i gudstjänsten

15:00–15:30 Session 6: Den Stora Berättelsen förmedlad vid kyrkliga handlingar 

15:30–16:00 Kaffe

16:00–16:30 Session 7: Den Stora Berättelsen förkunnad genom predikan 

16:30–17:00 Session 8: Den Stora Berättelsen som resurs i själavården 

17:00–19.00 Middag

19:00–19:30 Re:formera livepodd och panelsamtal: Vår tids olika berättelser och om hur Bibelns Stora Berättelse är grunden för hela kyrkans uppdrag.

19:30 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34

Helena Cashin

helena.cashin@efs.nu

018–430 25 31