Program Uppsala 5 oktober

10:00–10:15 Inledning, bön och lovsång

10:15–11:15 Session 1: Om detta måste vi berätta! Om att återerövra den Den Stora Berättelsen om tillvaron från skapelse till nyskapelse. Magnus Persson, präst och inspiratör, EFS.

11:15–11:45 Kaffe

11:45–12:15 Session 2: Fallet – om tillvarons skörhet och skevhet. Sara Nilsson Edström, församlingsherde Gamla Uppsala församling.

12:15–12:45 Session 3: Försoningen – om tillvarons goda nyhet och möjlighet. Tomas Nygren, lektor vid Johannelunds teologiska högskola

12:45–14:30 Lunch

14:30–15:00 Session 4: Den Stora Berättelsen gestaltad i gudstjänsten. Andreas Edin, präst, Sigtuna församling.

15:00–15:30 Session 5: Den Stora Berättelsen förmedlad genom de kyrkliga handlingarna. Sara Nilsson Edström, församlingsherde Gamla Uppsala församling.

15:30–16:00 Kaffe

16:00–16:30 Session 6: Den Stora Berättelsen förkunnad genom predikan. Kerstin Oderhem, EFS Missionsföreståndare.

16:30–17:00 Session 7: Den Stora Berättelsen som resurs i själavården. Veronica Widell, präst och adjunktlärare själavård och pastorala kurser vid Johannelunds teologiska högskola.

17:00–19.00 Middag

19:00–19:30 Session 8: Re:formera livepodd och panelsamtal: Vår tids olika berättelser och om hur Bibelns Stora Berättelse är grunden för hela kyrkans uppdrag. Gäst: Erik Eckerdal, präst, teol.dr, verksam som direktor Samariterhemmet i Uppsala och sitter i POSK:s riksstyrelse.

19:30 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34

Helena Cashin

helena.cashin@efs.nu

018–430 25 31