Program Piteå 6 oktober

10:15–10:45 Session 1: VAD?

Församlingen – en kropp med många lemmar. Karin Lindmark

10:45–11:15 Session 2: VARFÖR?

Hela kyrkan med hela tron för hela livet till hela världen. Magnus Persson

11:15–11:45 Kaffe

11:45–12:15 Session 3: HUR?

Från Brukare till bärare. Hjärtan som brinner och händer som bär. Mia Ström

12:15–12:45 Session 4: VEM?

Utrustande ledarskap – att rusta de heliga för tjänst. Jonas Ahlforn von Beetzen

12:45–14:30 Lunch (Möjlighet till träff för Johannelunds alumni)

14:30–15:10 Seminariespår (välj ett alternativ)

A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket. Stefan Lindholm

B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

15:10–15:30 Kaffe

15:30–16:10 Seminariespår (välj ett annat alternativ)

A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket. Stefan Lindholm

B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet. Magnus Persson

C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer. Jonas Ahlforn von Beetzen

16:30–18:00 Sändningsmässa med lovsång, predikan och förbön

Kontakt:

Viola Soto

viola.soto@efs.nu

018–430 25 34

Helena Cashin

helena.cashin@efs.nu

018–430 25 31