Mats Lindberg

Mats Lindberg är präst och distriktsföreståndare i Västerbottens EFS. Mats har stor erfarenhet av olika samarbeten och prästtjänster i EFS och Svenska kyrkan som både samarbetskyrkopräst och kyrkoherde.

”Vi har ett stort behov fördjupa och stärka vårar gudstjänstfirande gemenskaper så att de blir bärande och välkomnande miljöer.”