Magnus Widholm

 Magnus Widholm är regional missonsledare för EFS i Sydöstsverige och har varit präst i Växjö stift i 20 år. Han är också med i Oasrörelsens ledarskap.

”Herren själv längtar efter att foga oss samman och göra oss till levande stenar. Under den här dagen ger vi Honom tillfälle att göra just detta.”