Hans Boeryd

Hans Boeryd är stiftsprost i Växjö och arbetar bland annat med stöd åt stiftets kyrkoherdar. Hans har varit präst i Växjö stift sedan 1990.
” Herrens nåd är varje morgon ny, ja stor är hans trofasthet – Klag 3:23
Allt är nåd! ”