Graham Tomlin

Anglikansk biskop i Kensington, London, sedan 2015. Tomlin är en erkänd teolog och författare till flera kända böcker. På svenska gav Karlstads stift ut hans bok Luther och hans värld i samband med reformationsjubileet 2017. Innan han blev biskop var han rektor för den teologiska institutionen St Mellitus College, vars president han fortfarande är.

”Kyrkan är tänkt att vara en plats där människor kan börja erfara och förstå hur livet är i Guds rike, hur ett sammanhang kan se ut som verkligen lever i Jesus Kristus… Det enda sättet på vilket evangeliet kan uppfattas och tolkas i termer som är meningsfulla för andra människor är när evangeliet levs ut av en konkret grupp kristna på en lokal plats.”

(Tomlin, 2014, The Provocative Church)